Largely Pleading Inferiority - Tense, Nervous, Meriel?

Rätt komponenter

Ibland kan det verkligen vara svårt att få ihop en produkt om man inte har de rätta komponenterna. När man har komponenterna som man behöver går det snabbt att sätta samman elektroniska produkter, eftersom processen oftast är automatiserad. Men kan man inte bara använda samma komponenter som man alltid har använt för lvd testning? Nej, det är inte säkert. Det är alltid bäst att använda de senaste komponenterna för att man ska kunna få bästa möjliga resultat. Gör man inte det kommer man inte att lyckas. Skapa produkter och se till att de håller lite längre.